Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 5/6
Sectie: nederlands
Geschreven door: Juf Antjee


Print-vriendelijke pagina..
Handschrift

Vak: Schrijven
Groep: 6-7

Doelen:

- de leerlingen gebruiken tijdens de les de schrijfhouding die hen aan het begin van de les aangeleerd is.
- De leerlingen bekijken kritisch het eigen handschrift, en kunnen aangeven welke punten aandacht nodig hebben.

Organisatie v/d les:

Voor de les:
Kopieeen maken van de bladzijdes die gemaakt moeten worden
Op het bord een voorbeeld tekenen
Opstellen criteria schrijfhouding

Tijdens de les:
- uitdelen en opzoeken van groene en oranje kleurpotloden
- opzoeken van schriften
- vullingen in vulpen doen
Opruimen van kleurpotloden en schriften
Met elkaar bespreken van gemaakte werk
Klassikaal bespreken van gemaakte werk

Lesverloop:

Ik vraag aan de leerlingen of ze willen aangeven wat er allemaal mis is met het handschrift wat op het bord geschreven staat. De leerlingen kunnen aangeven de opgegeven problemen die hierboven beschreven staat. De oplossingen hiervoor zijn: de kruising van de lijn zorgt ervoor dat de lus te smal is of te bol, er wordt te weinig ruimte gelaten tussen woorden en regels, er wordt te weinig ruimte gelaten om de rompletters en lusletters te vormen; dus meer ruimte laten, goed de ruimte nemen voor kruising, goed bekijken wat de vormgeving is van de letters en dit oefenen, goede indeling maken zodat de letters op de zin komen te staan. Als een leerling een oplossing voordraagt moet hij of zij dit op het bord voordoen. Ik leg opdracht uit; Jullie gaan straks een bladzijde schrijven in het werkschrift. Er staat opgeschreven op welke dingen je moet letten. Hier werken we vandaag niet mee! Je hoeft hier dus niet naar te kijken. Als je klaar bent met schrijven, ga je goed kijken naar je eigen handschrift. Wat is er niet zo goed gegaan en moet er nog iets aan verbetert worden? Zet hier een oranje streep onder: waarschuwing! Dit kan beter betekent dit. Je gaat hier de volgende les verder mee aan de slag, je gaat hier meer op letten. Als je tevreden bent met een woord of zin, je vindt dat je goed geschreven hebt, voldoende ruimte is tussen de woorden en zinnen en dat je de lusletters en de rompletters goed gevormd zijn, dan zet je er een groene smile onder J Je bent dan trots op jouw zin. Maar als we zo aan het werk gaan, moeten we nog op een ding letten bij het schrijven: de schrijfhouding. Jullie hebben je tafel al opgeruimd, dit werkt goed om netjes te kunnen schrijven. Pak jullie schrift nu allemaal en doe hem open op de bladzijde waarmee je aan het werk gaat. Hoe heb je de juiste schrijfhouding? Wie weet dit? Waar moet je allemaal op letten bij jouw schrijfhouding? De leerlingen kunnen verschillende antwoorden geven zoals: recht op je stoel zitten, benen naast elkaar gezet, schrift schuin neerleggen op je tafel, vulpen goed vasthouden (Hoe doe je dit?) Ik laat de leerlingen dit zelf voordoen, en dan moeten ze allemaal gaan zitten zoals gezegd ze zelf aangeven in de les. Wanneer alle punten zoals stand van schrift, stand van vulpen, zithouding zijn besproken, krijgen de leerlingen de opdracht om aan het werk te gaan. De leerlingen schrijven een bladzijde uit het schrijfschrift. Ik loop rond en let goed op of de leerlingen in de juiste houding blijven zitten werken, en geef aanwijzingen bij het schrijven van de bladzijde. Ook vraag ik tijdens het schrijven aan de leerlingen om het woord af te maken, waarmee ze bezig zijn en vraag ik of ze nog de juiste schrijfhouding hebben. Hierna moeten de leerlingen weer in de juiste schrijfhouding zitten en verder afschrijven.

De leerlingen zetten smiles onder het schrijfwerk en bespreken met elkaar de resultaten. Als de leerlingen iets aan het anders bespreken zijn of niet het werk bespreken, dan krijgen ze een waarschuwing. Zijn ze nog ergens anders mee bezig, dan krijgen ze de opdracht om de reflectie op papier te zetten, zodat het voor mij duidelijk is dat er toch kritisch naar het handschrift wordt gekeken. Ik loop langs en hoor de leerlingen het met elkaar bespreken, en stel hen ook kritische vragen. Als de tijd om is vraag ik de leerlingen om de aandacht. Iedereen houdt zijn schrijfschrift voor zich. Aan de leerlingen wordt gevraagd om een punt aan te geven, wat verbetert moet worden. Ze krijgen de opdracht om op de dagkaart te schrijven, welk punt ze willen verbeteren. Hierna mogen ze de schrijfschrift inleveren in het nakijkbakje.Mail Juf Naomi