Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: groep 8
Sectie: Thema boeken
Sectie: nederlands
Geschreven door: Juf Laurien


Print-vriendelijke pagina..

Leerzame boeken

Nodig:


Boeken van Carry Slee 12 +
Schrijfblaadjes en pennen

Voorbereiding leerkracht:


Alle 12 + boeken van Carry Slee verzamelen
.Schriftjes klaarleggen
Titels (12 + boeken) op het bord schrijven
De kinderen het huiswerk meenemen dat ze alle of een aantal 12 + boeken van Carry Slee lezen (als voorbereiding op deze les)

Lesverloop:

De kinderen lezen alle boeken van Carry Slee thuis door. Vervolgens ga je in een les over haar boeken, haar literatuur verder uitspitten: De kinderen schrijven de titels die ze gelezen hebben op in hun schriftje. Vervolgens ga je bedenken wat het probleem in het verhaal is en wat de schrijfster je wilt leren over dat probleem. Vervolgens kan je aan de kinderen in een gesprek (evaluatie) vragen of ze er iets van opgestoken hebben en zo ja wat ze er van opgestoken hebben..Mail Juf Naomi