Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: groep 5
Sectie: sociaal emotionele ontwikkeling
Geschreven door: juf Anita


Print-vriendelijke pagina..
Langs de lijn.

Benodigdheden

Ieder kind krijgt het gedicht op een stencil. Er is een printversie toegevoegd.

Doel:

De kinderen leren zich verplaatsen in hoe het is om letterlijk langs de kant te staan.
Ze leren oplossingen bedenken voor situaties als deze; waar kinderen buiten de groep staan.

Kern

De leerkracht leest het gedicht voor, daarna lezen de kinderen het gedicht nog een keer voor zichzelf. Hierop volgt een gesprekje.

De leerlingen krijgen de opdracht om een brief te schrijven naar de ik persoon of het team. Wat ga je vertellen, wat is je boodschap? De leerkracht laat je kinderen de brief schrijven en daarna voorlezen aan buurman of buurvrouw. Wat kan er nog veranderd worden? Maak nu de uiteindelijke brief.

De brieven worden voorgedragen. Als eindproduct kun je de gedichten opsturen naar Bas Rompa (de dichter) of in de klas ophangen.

Vragen die gesteld kunnen worden na aanleiding van het gedicht als stof voor een klassengesprek.
v Wat gebeurt er in het gedicht?
v Hoe zou de ik-persoon zich voelen?
v Vind je het eerlijk?
v Heb je ook wel eens zoiets meegemaakt?
v Wat deed je toen?
v Wat vind je dat de ik-persoon moet doen?
v Wat vind je dat het elftal moet doen?
v En de trainer?

Het gedicht

Langs de lijn.

Ik heb twee lange linker benen,
aan elk een grote linkervoet.
Ik ben het type voetballer dat
het buiten het veld het beste doet.

Bij het kiezen van de elftallen,
wat door de aanvoerder wordt gedaan,
staat een ding onveranderlijk vast:
ik zal wel weer reserve mogen staan.

Mijn rol is langs de lijnen lopen
totdat er iemand uitvalt na een lel.
Dus, wordt de strijd sportief gestreden
dan loop ik twee helften buitenspel

Ik volg het duel vanaf de kant
en krijg wel kijk op voetbalsport.
Ik geef bruikbare aanwijzingen.
Als ik later nou eens trainer wordt?

Bas Rompa.Mail Juf Naomi