Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 6/7/8
Sectie: aardrijkskunde
Sectie: tekenen
Geschreven door: Juf Antjee


Print-vriendelijke pagina..
Kunst en aardrijkskunde

Thema: kunst
Vak: aardrijkskunde
Groep: 6

Beginsituatie:

De leerlingen van groep 6& 7 hebben een projectweek over het thema: kunst 1940-1960. De leerlingen volgen deze week dan ook niet de methode voor aardrijkskunde. Met de methode kwam dit erg goed uit, omdat ze net een blok hadden afgehandeld over industrie en werken. De aardrijkskundeles wordt deze keer met kunst gecombineerd. De leerlingen hebben allemaal al een werkstuk gemaakt over een kunstenaar/schilder en er zijn verschillende lessen gegeven over verschillende (schilder)stijlen en kunnen benoemen waar het cobra-museum ligt en wat COBRA inhoud.

De leerlingen van groep 6 geven regelmatig presentaties en ze weten ook hoe je een presentatie moet voorbereiden en wat er van je verwacht wordt tijdens een presentatie. Een taakverdeling maken vinden de leerlingen nog wel moeilijk, en hier hebben ze nog begeleiding bij nodig.

Doelen:

- de leerlingen kunnen aangeven waar we op een landkaart musea of tentoonstellingen kunnen vinden van kunst 1940-1960
- de leerlingen kunnen aan het eind van de les, aangeven waar een legenda aan moet voldoen en hoe je dit het beste kunt tekenen.
- De leerlingen kunnen op een kaart aangeven waar een plaats (hoofdstad) ongeveer ligt, soms met gebruik van een atlas.
De leerlingen kunnen aan het eind van de les verantwoorden waarom zij een bepaalde keuze hebben gemaakt bij het maken van de opdracht

Organisatie v/d les:

Voor de les:
- poster maken
- boeken klaarleggen (sorteren, 1 boek over 1 schrijver)
- schrijfpapier klaarleggen
- eisen en voorwaarden beschrijven
- eventueel taakverdeling maken
- kleurpotloden klaarleggen

Tijdens de les:
- begeleiden en tips geven aan de leerlingen
- uitdelen van schrijfpapier
- aangeven wanneer er aan de volgende deelhandeling begonnen moet worden
- stimuleren van samenwerking

Na de les:
- begeleiden van het opruimen van de materialen
- ophangen van poster

Lesvoorbereiding:

We kunnen de brief die geschreven is aan een kunstenaar/schilder niet versturen, want we weten niet waar de kunstenaars gewoond hebben of nu wonen. Waar woonden ze toen ze schilderen of waar wonen ze nu? Om dit overzichtelijk te houden, tekenen we een kaart van Nederland. Je gaat in de kaart van Nederland laten zien, waar een kunstenaar geboren is, waar hij nu woont en/of waar een tentoonstelling van hem geweest is. Maar je kunt dit allemaal in een kaart gaan schrijven, maar dan wordt het onoverzichtelijk: dus maken we een legenda. Hoe ziet een legenda eruit? Dat gaan we eerste bespreken. Een legenda moet voldoen aan:
een teken of kleur, met uitleg hierbij, een duidelijke naam van de schilder/kunstenaar, uitleg of er een tentoonstelling was of dat de kunstenaar hier geboren is.
Waar kun je de legenda het beste tekenen? Dit is het beste om een ruimte te kiezen waar niets aangeven wordt, zoals in de noordzee.

Ook zijn er nog een aantal eisen aan de kaart:
- Nederland wordt globaal getekend. (5 min.)
- De kunstenaars van 1940-1960 staan er in geschreven (degenen die behandeld zijn)
- Er is een legenda aanwezig
- Het is duidelijk en overzichtelijk.

Je kunt niet met z'n allen aan hetzelfde werken, dus gaan jullie de taken verdelen. Er ligt hier een stapel boeken die je mag gebruiken, je kunt in tweetallen gaan werken, maar je mag het ook alleen doen. 3 leerlingen gaan de kaart tekenen, de anderen gaan op zoek naar informatie in de boeken. Als je iets gevonden hebt, schrijf je dit op een blaadje en lever je dit in bij degenen die de poster maken. Als je klaar bent met jouw taak, kijk je of je nog andere leerlingen kunt helpen.
Denk eraan dat jullie met elkaar het maken, dus dat ook iedereen er iets aan gedaan heeft. Dit is de tijdsindeling (op het bord schrijven)

5 min.: taken verdelen (door leerlingen zelf)
5 min: plattegrond Nederland tekenen
10 min: informatie opzoeken groep 1
10 min: invullen van kaart groep 2 Er wordt gevraagd of er nog vragen zijn, wanneer deze er niet zijn kunnen de leerlingen aan het werk.

De leerkracht geeft de leerlingen een steuntje in de rug, door ze te vertellen dat ze als eerst moeten beginnen met het verdelen in groepen.

Als de leerlingen aan het werk zijn, schrijf je het tijdschema op het bord. De leerkracht begeleid en geeft tips als hierom gevraagd wordt. Ook zorg je ervoor dat de leerlingen zich aan het tijdschema houden, dit doe je door duidelijk te zeggen hoeveel tijd erom is. Attendeer de leerlingen op het bord. De leerkracht helpt ze herinneren aan de eisen en stimuleert ze bij het maken van de kaart. Regelmatig geef je denkstootjes en stimuleer je de leerlingen bij in het verdiepen in de stof.

Als afsluiting wordt er een presentatie gegeven door de 2 a 3 leerlingen die de kaart hebben getekend. Aan de andere leerlingen wordt gevraagd of ze kritische vragen willen stellen. Er worden vragen gesteld als:
Hoe kun je nu aflezen welke kleur/teken welk persoon is?
Hoe moet je de legenda gebruiken?
Leg eens uit waarom jullie de legenda zo gemaakt hebben, wat voor reden was hiervoor.

Hierna krijgen de leerlingen platen van musea uit boeken te zien (bijv. cobra museum) en er wordt gevraagd aan de leerlingen of ze weten welk museum dit is, en waar deze te vinden is (welke plaats) en of leerlingen het willen aangeven op de gemaakte kaart.

Na het bespreken van de kaart wordt de poster aan de muur opgehangen, en bij inloopavond wordt hij in het museum opgehangen.Mail Juf Naomi