Leuke lesideeen voor het basisonderwijs van Juf Naomi
Doelgroep: 7/8
Sectie: thema kerst
Sectie: nederlands
Geschreven door: Juf Noortje


Print-vriendelijke pagina..
Het grote kerstspel

Benodigdheden

- Spel bord)
- Pen en papier
- Dobbelsteen
- Zandloper/ stopwatch

Beginsituatie

De kinderen kennen de letters van het alfabet en zijn instaat om met een begin letter een woord te bedenken dat betrekking heeft op Kerst. Ook kunnen de kinderen hun antwoorden op papier schrijven.

Doelstelling

Kinderen leren creatief te zijn met woorden en letters. Ook leren ze samen spelen.

Het spel

Speel het spel eerst samen.
- Op een ronde schijf staan een aantal letters.
- Met een van deze letters (de pijl wijst hem aan) moeten zo veel mogelijk woorden gemaakt worden die betrekking hebben op kerst.
- Maak groepjes van twee a vier kinderen
- Een kind gooit de dobbelsteen.
- Een kind zorgt dat de pijl het juiste aantal vakken opschuift. Het juiste aantal wordt aangegeven door het ogen van de dobbelsteen. De pijl schuift met de klok mee.
- De kinderen van de pijl en de dobbelsteen zorgen samen voor de punten telling.
- De groepjes die zitten/schrijven hebben 1of 2 minuten de tijd om zo veel mogelijk woorden te bedenken die met de aangewezen letter beginnen.
- Wanneer de minuut om is worden de briefjes met woorden ingeleverd, en gaan de twee kinderen die de telling doen kijken hoeveel woorden iedereen heeft. De gene met de meeste goede woorden krijgt een punt.
- Als alles geteld is en het punt is opgeschreven, gaat het groepje dat staat zitten om te schrijven. Een ander groepje (zittend) gaat staan, en zo draait het iedere beurt door, zodat alle kinderen mee kunnen doen aan het spel.
- Het groepje met de meeste punten heeft gewonnen.

Evaluatie

Wie heeft het spel gewonnen? Hoeveel punten hadden ze? Welke woorden hadden zij meer dan de andere groepjes?

Mail Juf Naomi